Amateur maritime seminar

Deniz ve Teknelere dair temel konuları anlama ve öğrenme çalışması

Amatör Denizci için temel konuları anlamak ve öğrenmek önemlidir. Amatör denizci emniyeti açısından, deniz ve tekne ile ilgili temel bazı konuları anlamalı, öğrenmeli ve bilinçlenmelidir.

Amatör denizci Seminerlerimizde neler öğreneceksiniz?

1. Genel Tanımlar: Tekneler, tonajlar, teknenin bölümleri, yelkenli ve motorlu tekneler, yelken seyri ve yelken terminolojisi, motorlu tekne manevraları, demir ve demirleme, sert havalarda seyir, gemici bağları.

2. Navigasyon: Seyir haritaları, deniz fenerleri, şamandıralar, pusula ve kısımları, pusula düzeltmeleri, haritada seyir işlemleri: kerteriz alma ve işaretleme, konum bulma, rota çizme, uzaklık ölçme, akıntı seyri, elektronik seyir yardımcıları. Deniz haritaları üzerinde navigasyon problemleri çözümü, mevki koyma, seyir planı yapma.

3. Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG): Tekneler arasındaki yol hakları, gece seyri, seyir fenerleri, gece seyrinde gösterilen diğer fenerler, gündüz gösterilen seyir alametleri, dar kanallarda seyir, sis işaretleri.

4. Denizde Haberleşme: VHF haberleşmesi, görerek haberleşme, işaret sancakları, uydu haberleşmeleri.

 

5. Denizde Can Güvenliği ve İlk Yardım: Denize adam düşmesi, teknede yangın, teknenin su alması, çatışma sonrasında alınacak önlemler, yedekleme ve yedeklenme, sağlık bilgisi ve ilk yardım bilgileri. 6. Deniz meteorolojisi: Teknede kullanılan basit meteoroloji araçları, rüzgâr gülü, bofor ölçeği, cephe sistemleri, sinoptik haritalar, ve pratik hava tahminlerinde bulunmak.

7. Motor ve elektrik bilgisi: Dizel ve benzinli motorların çalışma ilkeleri, bakımları, temel arızaları ve giderilmeleri, basit doğru akım elektrik bilgisi.

8. Deniz Hukuku ve Uluslararası Sözleşmeler: Denizcilik yaşamını ilgilendiren yasalar, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, Kabotaj Kanunu vb, kaptanın görev ve sorumlulukları, tekneye ait belgeler, MARPOL 73/78 ve uygulamaları.

Eğitim süresi 2 gün olup saat 10:00 17:00 saatleri arasındadır.

 

Related Projects
Page is generated in 0.5603 seconds.